Tagastusõigus

14 päevane tagastusõigus

Kui ostetud kaup osutub ostjale sobimatuks, siis on võimalik see 14 päeva jooksul tagastada ja saada oma raha kauba ostuhinna ulatuses tagasi.

Toote tagastamiseks palume saata vabas vormis taganemisavaldus e-posti aadressile info@peachy.ee.

Ostja kannab talle üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud (sh posti- ja tarnekulud).

Tagastamisele kuuluva kauba halvenemise korral vastutab ostja kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, võib ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes.

Raha tagastatud toote eest kantakse tagasi ostja arveldusarvele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates ostja taganemisavalduse saamisest, eeldades, et selle aja jooksul jõuab kaup tagasi müüjani. Lyonord OÜ võib raha tagasimakse tegemisest keelduda seni, kuni ostja on talle tagastanud lepingu esemeks olnud asja.

Tagastada ei saa kaupa, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ja kui selline kaup on peale kohaletoimetamist avatud.